Grodzisko, Przysieka Polska
Narodowy Instytut Dziedzictwa en
photo

Grodzisko plemienne/przedpiastowskie Obrzan z dorzecza górnej i środkowej Obry

Usytuowanie i opis

Grodzisko położone 1 km na północny wschód od historycznej zabudowy Bruszczewa, przy posesji położonej na ul. Piaskowej 5; około 150 m wschód od drogi Przysieka Polska - Bruszczewo

Grodzisko o średnicy około 70 m, dokolnie zabudowanym majdanie średnicy około 30 m. Niewysoki wał drewniano-ziemny, szerokości 9 m, odsadzka z ławą kamienną szerokości około 2 m, fosa szerokości 2,5-3,5 m, niewysoki nasyp kamienno-ziemny szerokości 3 m.

Historia

Gród pierścieniowaty funkcjonujący od VII wieku do przełomu IX/X i pocz. XI w. stanowiący zwieńczenie działalności osadniczej, prowadzonej w dolinie Samicy dopływie Obry od VI w. a zwłaszcza VII-VIII/IX w. Przedpiastowski gród w Bruszczewie jest archeologicznym wskaźnikiem procesu wyodrębniania się elit plemiennych. W części południowej obiektu znajdują się rowy strzeleckie z 1944.

Znane w XIX w. Badania 1889, 1911, w okresie międzywojennym. Podczas II wojny światowej, w 1943 i 1944. Po wojnie badania wykopaliskowe S. Jasnosza, w 1963, 1969, 1970

Stan i wyniki badań

Grodzisko datowane wg Z. Kurnatowskiej na lata 600 - 950 n.e.; wg W. Hensla na lata 500/600-1050, 1251?, wg S. Jasnosza VII/VIII, lub VII-1 poł. X w.

Obiekt dostępny dla zwiedzających, położony wśród zabudowań wsi.

Oprac. Marek Wróbel, OT NID Poznań, PT Trzebiny, 06.10.2014 r.

Bibliografia

 • Brzostowicz M., Bruszczewski zespół osadniczy w IX i X wieku, „Centrum i zaplecze we wczesnośredniowiecznej Europie Środkowej, Spotkania Bytomskie, t. 3, 1999, s. 135-153.
 • Brzostowicz M., Bruszczewski zespół osadniczy we wczesnym średniowieczu, 2002.
 • Brzostowicz M., Bruszczewo i Spławie - dwa przykłady grodów plemiennych z południowej Wielkopolski, „Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne”, t. 6, 2003, s. 15-31.
 • Hensel W., „Studia i Materiały do Osadnictwa Wielkopolski Wczesnohistorycznej”, 1950,  t. 1, s. 74-77.
 • Kurnatowska Z., Początki i rozwój państwa, „Pradzieje Wielkopolski. Od epoki kamienia do średniowiecza”, 2008, s. 309.

Informacje ogólne

 • Rodzaj: grodzisko
 • Chronologia: VII – poł. XI w.
 • Forma ochrony: rejestr zabytków
 • Adres: Przysieka Polska
 • Lokalizacja: woj. wielkopolskie, pow. kościański, gmina Śmigiel - obszar wiejski
 • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy