brama miejska, Brody
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

photo

Brama miejska posiada cenne walory historyczne.

Historia

Bramę zbudowano w 1748 r. na pamiątkę wizyty w Brodach króla Augusta III. Przebudowano ją w 1928 r.

Opis

Jeden z wjazdów do Brodów prowadzi przez bramę miejską. Pierwotnie istniejące trzy bramy nie były elementem obwarowań, ponieważ takich w mieście nigdy nie wzniesiono. Przez bramy, które stanowiły symboliczny fragment kompozycji przestrzennej całego założenia, prowadził wyjazd do Forstu, Gubina i Lubska. Zachowaną bramę, od strony miasta Forst, zbudowano w 1748 r. na pamiątkę wizyty w Brodach króla Augusta III. Podczas przebudowy w 1928 r. dokonano zmiany kształtu przejazdu z półkolistego na prostokątny. U góry umieszczono kartusz z herbem Brühlów. Na bramie wyryto po łacinie napis, który przypomina Heinricha Brühla jako twórcę nowego założenia urbanistycznego. Za bramą znajduje się szeroka ulica, przy której zachowała się osiemnastowieczna zabudowa.

Obiekt dostępny.

Oprac. dr Krzysztof Garbacz, OT NID w Zielonej Górze, 28.12.2017 r.

Bibliografia

  • Drozdek M. E., Brody, park pałacowy, [w:] B. Bielinis-Kopeć (red.), Zabytkowe parki województwa lubuskiego, Zielona Góra 2013, s. 33-37;
  • Garbacz K., Przewodnik po zabytkach województwa lubuskiego, t. 2: Powiaty: żarski – żagański – nowosolski – wschowski, Zielona Góra 2012, s. 65-67;
  • Kowalski S., Zabytki architektury województwa lubuskiego, Zielona Góra 2010, s. 34-37.

Informacje ogólne

  • Rodzaj: mała architektura
  • Chronologia: 1748 r.
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Wolności , Brody
  • Lokalizacja: woj. lubuskie, pow. żarski, gmina Brody
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

uzupełnij dane tego obiektu

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy