Pałac Anny Wazówny, Brodnica
Narodowy Instytut Dziedzictwa en
1 / 7

Pałac Anny Wazówny Brodnica