Zbór luterański, ob. kościół rzym.-kat. pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Bojadła
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

Zbór luterański, ob. kościół rzym.-kat. pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

Bojadła

photo

Kościół w Bojadłach stanowi cenny i reprezentatywny przykład protestanckiej architektury sakralnej wzniesionej w konstrukcji szachulcowej.

Historia

Kościół został wzniesiony w latach 1757-1758, z fundacji rodziny Kottwitzów, ówczesnych właścicieli wsi. Prawdopodobnie służył nie tylko ewangelikom, ale również polskim katolikom. W wieku XIX był remontowany, wówczas m.in. wieża została nakryta klasycystycznym hełmem oraz odeskowana. Po roku 1945 kościół został przejęty przez katolików. Był poddany remontowi w latach 1961, 1985 i 1998.

Opis

Kościół usytuowany jest na skraju wsi, w pn.-wsch. części, przy rozwidleniu dróg prowadzących w kierunku lasu i cmentarza. W pobliżu znajduje się zespół pałacowo-parkowy oraz XVIII-wieczna plebania. Teren wokół kościoła otoczony jest współczesnym betonowym ogrodzeniem. Obiekt orientowany. Świątynia wzniesiona w konstrukcji szachulcowej, założona na planie wydłużonego ośmioboku, z zakrystią od wschodu, kruchtami od południa i północy oraz wieżą od zachodu. Korpus główny jest przekryty dachem wielospadowym, przybudówki dwuspadowymi, a zakrystia trójspadowym. Wieża jest zwieńczona kopulastym hełmem zakończonym formą obelisku. Elewacje są artykułowane układem słupów połączonych ryglami, wydzielającymi pola w kształcie leżących prostokątów. Przeprute regularnie rozmieszczonymi oknami, w partii przyziemia prostokątnymi, zbliżonymi do kwadratu, w wyższej kondygnacji - prostokątnymi, zamkniętymi łukiem odcinkowym. Górna część wieży jest odeskowana. Salowe wnętrze kościoła przekryto pseudosklepieniem kolebkowym. Za pomocą słupów, które dźwigają empory, zakomponowane w kształt litery U, wydzielono trzy nawy. Ściany i filary do wysokości empor wtórnie pokryto drewnianą boazerią. Z oryginalnego wyposażenia zachowały się ołtarz główny, organy, rokokowe epitafium oraz witraże z pocz. XX w

Zabytek dostępny. Możliwość zwiedzania po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Oprac. Marta Kłaczkowska, OT NID w Zielonej Górze, 16.10.2014 r.

Bibliografia

  • Garbacz K., Przewodnik po zabytkach województwa lubuskiego, t. 1, Zielona Góra 2011, s. 105.
  • Kowalski S., Zabytki architektury województwa lubuskiego, Zielona Góra 2010, s. 23-24.
  • Szymańska-Dereń M., Kościoły zrębowe i szkieletowe województwa lubuskiego, Zielona Góra 2009, s. 7-9.

Informacje ogólne

  • Rodzaj: kościół
  • Chronologia: 1757 - 1758
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Bojadła
  • Lokalizacja: woj. lubuskie, pow. zielonogórski, gmina Bojadła
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy