Cmentarz muzułmański, Bohoniki
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

photo

Obiekt jest unikalnym w skali kraju przykładem muzułmańskiego miejsca pochówku, funkcjonującym do dziś. Ze względu na swoje wybitne wartości historyczne (dzieje i kulturę Tatarów polskich) został uznany za pomnik historii.

Historia

Cmentarz muzułmański (mizar) w Bohonikach założony został prawdopodobnie w XVIII w., a powiększony do dzisiejszych rozmiarów w XIX stuleciu.

Opis

Cmentarz usytuowany we wschodniej części wsi, ok. 350 m na północ od drogi wiodącej z Bohonik do Malawicz Górnych, założony na rzucie prostokąta, otoczony murem, z bramą wejściową od południa. Układ kwater jest nieczytelny. Zachowało się stosunkowo niewiele zabytkowych nagrobków, usytuowanych w najstarszej, południowej części mizaru. Najwcześniejszy z nich pochodzi z 1796 r., ok. 30 z 2. poł. XIX w., ok. 100 sprzed 1945 r. i ponad 250 z okresu powojennego. Najstarsze kamienie nagrobne mają przeważnie zatarte napisy, większość z nich osiadła w gruncie. Są to zazwyczaj granitowe głazy o gładkim licu, zaokrąglone u góry. Spotykane bywają również stele i obeliski. Nagrobki powojenne przypominają te z cmentarzy chrześcijańskich; mają najczęściej formę steli, a wykonane są z lastrico, rzadziej z granitu bądź marmuru. Napisom, zazwyczaj w języku polskim (choć zachowało się też kilka po rosyjsku), towarzyszą wersety z Koranu oraz symbol półksiężyca z gwiazdą.

Obiekt dostępny dla zwiedzających.

Oprac. Grzegorz Ryżewski, OT NID w Białymstoku, 11.09.2014 r.

Bibliografia

  • Górska I., Meczety i mizary w Bohonikach i Kruszynianach pomnikami historii,  „Biuletyn Konserwatorski Województwa Podlaskiego” 2013, z. 19, s. 263-286.
  • Kołodziejczyk A., Cmentarze muzułmańskie w Polsce, Warszawa 1998, s. 52-55.

Informacje ogólne

  • Rodzaj: cmentarz muzułmański
  • Chronologia: XVIII/XIX w.
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Bohoniki
  • Lokalizacja: woj. podlaskie, pow. sokólski, gmina Sokółka - obszar wiejski
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy