Dom przysłupowy, Bogatynia
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

photo

Historia

Dom wzniesiony w 1787 r., łużycki, przysłupowo-zrębowy typu miejskiego. Zlokalizowany w historycznym centrum miasta, usytuowany kalenicowo w zachodniej pierzei ulicy - dawnego traktu handlowego do Zgorzelca i Frydlantu. Pierwotnie własność zamożnego faktora - przedsiębiorcy i pośrednika w handlu płótnem.

Opis

Wolnostojący, na planie wydłużonego prostokąta, dwukondygnacyjny z użytkowym poddaszem, częściowo podpiwniczony. Dwutraktowe wnętrza rozdzieliły dwie obszerne, przechodnie sienie, prostopadłe do wzdłużnej osi budynku. W piwnicach i części izb parteru zachowane sklepienia kolebkowe z lunetami. W pomieszczeniach piętra stropy belkowe. Nakryty wysokim, czterospadowym dachem mansardowym z lukarnami, krytym dachówką ceramiczną. W połaci wschodniej wysoka, dwuosiowa facjata w płaszczyźnie elewacji, zwieńczona własnym dachem dwuspadowym. Konstrukcja mieszana. Parter w większej części wymurowano z kamienia łamanego i cegły, a ściany otynkowano gładko. Część północno wschodnia przyziemia o konstrukcji zrębowej. Opracowane snycersko przysłupy o kandelabrowej formie podpór oraz koszowym wykroju oczepu i mieczowania wspierają kondygnację piętra. Ściany piętra o konstrukcji szkieletowej z typowymi dla budynków z tego czasu długimi, skośnymi mieczami wzmacniającymi strukturę. Pola konstrukcji wypełnione w części plecionką i gliną, a w części cegłą, następnie otynkowane. W elewacji wschodniej umieszczono dwa bliźniacze otwory wejściowe, z których północny zamieniony w okno. Otwory wejściowe, flankowane parami niewielkich, wąskich okien, ujęte zostały w ozdobne, piaskowcowe portale zwieńczone łukiem koszowym z kluczem. W polu klucza ozdobny monogram „JGL” oraz data: „1787”. Węgary portali zdobione płaskorzeźbionymi girlandami. Portale elewacji zachodniej proste, z prostokątnymi nadświetlami wypełnionymi metalowymi kratami. Od pn.-zach. zachowane oryginalne drzwi klepkowe z barokowymi okuciami. Okna rozmieszczone regularnie, oprawione w profilowane, drewniane opaski - jedynie w murowanej części parteru oprawy kamienne z murowanymi podokiennikami. Stolarka okienna wtórna, typu krosnowego.

Informacje ogólne

  • Rodzaj: budynek mieszkalny
  • Chronologia: XVIII w.
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: 1 Maja 3, Bogatynia
  • Lokalizacja: woj. dolnośląskie, pow. zgorzelecki, gmina Bogatynia - miasto
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy