Poznaj lokalne zabytki


Wyraź zgodę na lokalizację i oglądaj zabytki w najbliższej okolicy

Zmień ustawienia przeglądarki aby zezwolić na pobranie lokalizacji
Strona korzysta z plików cookies. Dowiedz się więcej.

Cmentarz wojenny z I wojny światowej - Zabytek.pl

Adres
Bodzentyn, Suchedniowska

Lokalizacja
woj. świętokrzyskie, pow. kielecki, gm. Bodzentyn-miasto

Cmentarz jest świadectwem działań wojennych podczas tak zwanej Wielkiej Wojny 1914-1915 prowadzonych na terenie obecnego województwa świętokrzyskiego

Historia

Cmentarz założony został w 1915 roku przez władze niemieckie na terenie należącym do gminy. Pochowano tu żołnierzy ekshumowanych z pobojowisk przy wsiach: Psary, Prydacza (dziś Grabowo), Śniadka, Św. Katarzyna. Spoczywa tu 34 żołnierzy armii niemieckiej, 18 armii austro-węgierskiej i 19 armii rosyjskiej poległych w październiku i listopadzie 1914 oraz w maju i czerwcu 1915 roku w okolicznych bitwach. Wydzielono wtedy kwatery, ustawiono żeliwne i brzozowe krzyże, w centrum znalazła się zbiorowa mogiła. Pierwotnie otoczony był murkiem kamiennym z żeliwnym ogrodzeniem, późnej drewnianym parkanem. W 1927 roku przeprowadzono remont cmentarza: nadsypano mogiły, uzupełniono ogrodzenie, naprawiono schody i ustawiono drewnianą bramkę. W okresie PRL-u cmentarz niszczał, zarastał dziką roślinnością, dewastowano krzyże. Dopiero w 1998 roku, dzięki niemieckiej fundacji Bosha, pojawiły się pieniądze i rozpoczęto remont oraz rekonstrukcję cmentarza.  Kompleksowy program porządkowania cmentarza został w 2000 roku nagrodzony przez Bundestag. Obecnie cmentarzem opiekują się władze gminy Bodzentyn.

Opis

Cmentarz położony jest w zachodniej części miasta, na niewielkim tarasie po południowej stronie drogi wylotowej z miasta w kierunku Suchedniowa. Założony został na planie prostokąta i wygrodzony kamiennym murkiem z przerwą na wejście z przebiegającej poniżej ulicy. Na murku, z trzech stron umocowana została siatka stalowa w ramach z kątownika, a od frontu występuje drewniany parkan. W obrębie ogrodzenia znajdują się cztery rzędy mogił różnej wielkości i dwie duże kwatery przy bocznym i tylnym ogrodzeniu. Na mogiłach i kwaterach zachowanych jest 41 żeliwnych krzyży łacińskich i 18 krzyży prawosławnych. Obecnie całość pokryta jest trawą, ze śladami ścieżek i niewielkich wyniesień mogił.

Dostęp do cmentarza jest ograniczony. Wstęp możliwy po porozumienia się z Urzędem Gminy.

Oprac. Dariusz Kalina, 22.12.2014 r.

Rodzaj: cmentarz

Materiał budowy:  metalowe

Forma ochrony: Rejestr zabytków, Ewidencja zabytków

Inspire id: PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_26_CM.7521, PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_26_CM.32492