Unicka cerkiew par. pw. Wniebowzięcia NMP, ob. prawosławna cerkiew par. pw. Zaśnięcia NMP, Boćki
Narodowy Instytut Dziedzictwa en
1 / 5

Unicka cerkiew par. pw. Wniebowzięcia NMP, ob. prawosławna cerkiew par. pw. Zaśnięcia NMP Boćki