Kaplica pw. św. Barbary i Rocha, ob. kościół pw. św. Rocha., Mroczków
Narodowy Instytut Dziedzictwa en
1 / 9

Kaplica pw. św. Barbary i Rocha, ob. kościół pw. św. Rocha. Mroczków