Grodzisko stożkowate, Kujakowice Górne
Narodowy Instytut Dziedzictwa en
photo

Grodzisko w Biadaczu położone na terasie Kujakowickiego Potoku jest jednym z zespołu strażniczych obiektów zlokalizowanych w obszarze tzw. Przesieki Ślaskiej. W archiwum i literaturze obiekt zapisywany do miejscowości: Wrzosy nr 2, Kujakowice Górne, Nagodowice.

Usytuowanie i opis

Grodzisko zlokalizowane jest pomiędzy wioskami Biadacz i Kujakowice Górne, w dolinie rzeki Kujakowicki Potok, przy krawędzi lewobrzeżnej terasy, ok. 200 m na pd. od szosy z Biadacza do Kujakowic Górnych.

Grodzisko ma kształt zbliżony do czworoboku o wymiarach ok. 23 x 25 metrów. Stożek o wysokości ok. 3 m otoczony jest płytką fosą o szerokości ok. 6 metrów. Obecnie obiekt porastają drzewa. Jest on ostoją dla zwierząt.

Historia

Badania sondażowe pozwalają na określenie funkcjonowania obiektu na okres późnego średniowiecza (XIV - XV w.)

Stan i wyniki badań

Grodzisko było badane powierzchniowo przez G. Raschkego w 1931 r., a rozpoznanie sondażowe w 1972 r. wykonali K. Macewicz i R. Pastwiński. Na majdanie stwierdzili istnienie warstwy kulturowej, a w niej zwartą warstwę spalenizny i polepy, fragment naczynia i żelazną sprzączkę. Stan obiekty dobry. W 1999 r. wykonano plan warstwicowy.

Grodzisko w Biadaczu zlokalizowane jest w obszarze, który w średniowieczu porośnięty był lasem. Zapewne wzdłuż Kujakowickiego Potoku biegł lokalny szlak handlowy. Korzenie sąsiedniej wsi Kujakowice Górne sięgają połowy XIII wieku. Tereny te wówczas były niszczone najazdami tatarskimi i gródek Biadacz (Kujakowice Górne) mógł pełnić funkcję strażniczą.

Grodzisko położone jest na gruntach prywatnych. Zlokalizowane na krawędzi pól i łąk w krajobrazie rysuje się jako kępa drzew widoczna ze wszystkich stron. Można dojść pieszo drogą gruntową od Biadacza lub wzdłuż Kujakowickiego Potoku.

Oprac. Krzysztof Spychała, OT NID w Opolu, 10.12.2014 r.  

Bibliografia

 • Hellmich M., Burgheugel und Burgwaelle, [w:] Heimatkalender des Kreises Kreuzburg OS, 1931, s.57.
 • Raschke G., Voegeschichte des Kreises Kreuzburg OS, 1940, s.43-44.
 • Kozłowska W., Wczesnośredniowieczne grody woj. opolskiego na tle warunków fizjograficzno - gospodarczych, [w:] Kwartalnik Opolski, t.1, poz.22.
 • Antoniewicz W., Wartołowska Z., Mapa grodzisk w Polsce, 1964, s.46.
 • Kaźmierczyk J., Macewicz K., Wuszkan S., Studia i materiały do osadnictwa Opolszczyzny wczesnośredniowiecznej, 1977, s.38-40 (jako Sieroniowice).
 • Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu teczka nr A-384/74 oraz Karta Ewidencji Stanowiska Archeologicznego Biadacz nr 5, AZP 82-40/23.
 • Archiwum Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu, teczka Heidelinden.

Informacje ogólne

 • Rodzaj: grodzisko
 • Chronologia: XIV-XV w.
 • Forma ochrony: rejestr zabytków
 • Adres: Kujakowice Górne
 • Lokalizacja: woj. opolskie, pow. kluczborski, gmina Kluczbork - obszar wiejski
 • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy