pałac, Barcinek
Narodowy Instytut Dziedzictwa en
1 / 1

pałac Barcinek