Dwór na wyspie, Bagieniec
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

photo

Dwór na wyspie otoczonej wodami fosy i stawu.

Historia

l. 70.-80. XIV w. - budowa dla Nicolasa von Sachenkircha

l. 20.-30. XVII w. - rozbudowa dla rodziny von Ronau

pocz. XVIII w. - rozbudowa

pocz. XX w. - modernizacja

l. 20. XX w. - rozbudowa nieukończona

od 2002 r. - remont

Opis

Obiekt znajduje się w centrum wsi, przy drodze z Wiśniowej do Bolesławic. Wzniesiony jest na wyspie, której brzegi licowane są kamieniem. Od strony drogi wyspę oddziela mokra fosa, przez którą prowadzi kamienny trójprzęsłowy most. Fosa łączy się ze stawem, okalającym wyspę od pn.

Dwór wzniesiono w l. 70.-80. XIV w. dla Nicolasa von Sachenkircha. Był rozbudowywany w l. 20.-30. XVII w. dla rodziny von Ronau oraz na pocz. XVIII w. Na pocz. XX w. przechodził modernizację, a w l. 20. XX w. poddano go rozbudowie w kierunku pn., jednakże dzieła tego nie ukończono. Popadający w ruinę po 1945 r., jest od 2002 r. poddany pracom remontowym. Obecnie stanowi malowniczą dominantę w krajobrazie kulturowym wsi Bagieniec.

Zbudowany na planie czworoboku, trzykondygnacyjny, dwutraktowy. Trakt pd., wyższy, nakryty dachem czterospadowym z centralnie umieszczoną sygnaturką z zegarem. Trakt pn., mieszczący prostokątny dziedziniec i reprezentacyjną klatkę schodową, nakrywa dach dwuspadowy o niewielkim kącie nachylenia połaci.

W pd.-zach. narożniku relikty dawnej wieża mieszkalnej, z l. 70.-80. XIV w., sklepionej na dwóch kondygnacjach kolebami: półkolistą i ostrołuczną.

Fragment pd.-wsch., z l. 20.-30. XVII w., z przedsionkiem sklepionym gwiaździście i sienią krytą kolebą.

Elewacje o boniowanych narożach z nieregularnie rozmieszczonymi oknami.

Własność prywatna. Obiekt na wyspie, niedostępny. Możliwość oglądania zza fosy i stawu.

Oprac. Krzysztof Czartoryski, OT NID we Wrocławiu, 22.01.2015 r.

Bibliografia

  • Zabytki Sztuki w Polsce. Śląsk, Warszawa 2006

Informacje ogólne

  • Rodzaj: dwór
  • Chronologia: l. 70.-80. XIV w.
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Bagieniec
  • Lokalizacja: woj. dolnośląskie, pow. świdnicki, gmina Jaworzyna śląska - obszar wiejski
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy