Prawosławna cerkiew par. pw. św. Jana Teologa, Augustowo
Narodowy Instytut Dziedzictwa en
1 / 6

Prawosławna cerkiew par. pw. św. Jana Teologa Augustowo