Obiekty
Narodowy Instytut Dziedzictwa en
filtry
  • źródło
  • sortuj

paleolit

mezolit

neolit

brąz

żelazo

600 n.e.

1000

1500

1700

1900

paleolit - 1960

photo

Późnośredniowieczne grodzisko stożkowate z XIII-XV w.

Zabrze

photo

Późnośredniowieczne grodzisko stożkowate z XIII-XV w.

Zabrze

photo

Zespół zabudowań i wyrobisk chodnikowych dawnej kopalni - Guido

Zabrze

photo

Zespół zabudowy szybu Maciej

Zabrze

photo

Zespół osiedla robotniczego, tzw. Kolonia hr. Ballestrema

Zabrze

photo

Kościół par. pw. św. Józefa

Zabrze

photo

Zespół zabudowy dawnej Kopalni ,,Królowa Luiza’’

Zabrze

photo

Gmach Dyrekcji Huty Donnersmarck

Zabrze

photo

Budynek hotelu - Admiral Palast

Zabrze

photo

Zespół zabudowy kopalni Ludwik

Zabrze

photo

Zespół Szpitala Klinicznego Nr 1, ob. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny

Zabrze

photo

Główna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna

Zabrze

photo

budynek cechowni, ob. sklep

Zabrze

photo

budynek nadszybia z wieżą wyciągową

Zabrze

photo

budynek fabrycznej straży pożarnej

Zabrze

photo

pralnia

Zabrze

photo

budynek komendy policji, ob. przychodnia ZOZ

Zabrze

photo

kościół ewangelicki Imienia Pokoju

Zabrze

photo

pałac

Zabrze

photo

dom

Zabrze

photo

kościół parafialny pw. św. Anny

Zabrze

photo

hala dmuchaw wielkopiecowych

Zabrze

photo

dom

Zabrze

photo

dom

Zabrze

photo

kościół parafialny pw. św. Jadwigi

Zabrze

photo

dom

Zabrze

photo

dom

Zabrze

photo

kościół parafialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa

Zabrze

photo

kościół parafialny pw. św. Wawrzyńca

Zabrze

photo

mur oporowy z partiami wież wsadowych

Zabrze

photo

dom

Zabrze

photo

kaplica pw. św. Floriana

Zabrze

photo

d. katolicka szkoła powszechna

Zabrze

photo

dom

Zabrze

photo

budynek skraplarni powietrza, ob. warsztaty elektryczne

Zabrze

photo

maszynownia d. szybu arnall, ob. Zabrze II

Zabrze

photo

budynek kompresorów

Zabrze

photo

budynek biurowy

Zabrze

photo

poliklinika

Zabrze

photo

budynek magazynu, ob. warsztat i biuro

Zabrze