Narodowy Instytut Dziedzictwa en
filtry
  • sortuj

paleolit

mezolit

neolit

brąz

żelazo

600 n.e.

1000

1500

1700

1900

paleolit - 1960

photo

Sandomierz – historyczny zespół architektoniczno-krajobrazowy

Sandomierz

photo

Zespół kościoła parafialnego pw. Nawrócenia św. Pawła Apostoła

Sandomierz

photo

Zespół klasztorny dominikanów pw. św. Jakuba Apostoła

Sandomierz

photo

Zespół klasztorny reformatów, ob. parafialny

Sandomierz

photo

Kamienica mieszczańska, tzw. Konwikt Boboli

Sandomierz

photo

Kamienica mieszczańska, tzw. Kamienica Oleśnickich

Sandomierz

photo

Kamienica mieszczańska, tzw. Kamienica Węgra Lazarczyka

Sandomierz

photo

Brama Opatowska i pozostałości obwarowań miejskich

Sandomierz

photo

Ratusz

Sandomierz

photo

Zespół klasztorny benedyktynek z kościołem pw. św. Michała Archanioła, ob. Wyższe Seminarium Duchowne

Sandomierz

photo

Zespół kościoła kolegiackiego pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny, ob. katedralnego

Sandomierz

photo

Zamek, ob. muzeum okręgowe

Sandomierz

photo

Dom Długosza, ob. Muzeum Diecezjalne

Sandomierz

photo

Zespół klasztorny jezuitów z kolegium, tzw. Collegium Gostomianum, ob. Liceum ogólnokształcące

Sandomierz

photo

Zespół klasztorny i szpitalny duchaków, ob. kościół rektoralny pw. św. Ducha i Caritas

Sandomierz

photo

Budynek szpitalny (południowy)

Sandomierz

photo

Układ urbanistyczno-architektoniczny i krajobrazowy

Sandomierz

photo

Dom

Sandomierz

photo

Mogiła zbiorowa żołnierzy austriackich - 1914

Sandomierz

photo

Dom Greka Kojszora

Sandomierz

photo

Mansjonaria, tzw. Dom Długosza, ob. Muzeum Diecezjalne

Sandomierz

photo

Szkoła

Sandomierz

photo

Dom

Sandomierz

photo

Kościół szpitalny pw. św. Ducha

Sandomierz

photo

Dom

Sandomierz

photo

Dom

Sandomierz

photo

Klasztor

Sandomierz

photo

Synagoga, ob. archiwum

Sandomierz

photo

Cmentarz wojenny

Sandomierz

photo

Dworek

Sandomierz

photo

Dom księży emerytów

Sandomierz

photo

Kazalnica

Sandomierz

photo

Zespół kościoła katedralnego pw. Narodzenia NMP

Sandomierz

photo

Dom

Sandomierz

photo

Pozostałości murów obronnych

Sandomierz

photo

Wikarówka

Sandomierz

photo

Cmentarz wojenny żołnierzy Armii Radzieckiej

Sandomierz

photo

Dawny klasztor dominikanów

Sandomierz

photo

Ogród klasztorny z sąsiednimi wąwozami

Sandomierz

photo

Dom

Sandomierz