Obiekty
Narodowy Instytut Dziedzictwa en
filtry
  • źródło
  • sortuj

paleolit

mezolit

neolit

brąz

żelazo

600 n.e.

1000

1500

1700

1900

paleolit - 1960

photo

Jaskinia Zamkowa Dolna

Olsztyn

photo

Ruiny zamku Olsztyn

Olsztyn

photo

Jaskinia Niedźwiedzia (Towarna)

Olsztyn

photo

spichlerz z Borowna

Olsztyn

photo

cmentarz rzymskokatolicki

Olsztyn

photo

kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela

Olsztyn

photo

stanowisko archeologiczne

Olsztyn

photo

baszta

Olsztyn

photo

ogrodzenie

Olsztyn

photo

układ dawnego założenia miejskiego

Olsztyn

photo

zamek

Olsztyn

photo

Mosty kolejowe nad rzeką Łyną

Olsztyn

photo

Zamek kapituły warmińskiej

Olsztyn

photo

Tartak, obecnie siedziba Centrum Techniki i Rozwoju Regionu – Muzeum Nowoczesności

Olsztyn

photo

dom redakcji Gazety Olsztyńskiej

Olsztyn

photo

dom opieki Wilhelm, Augusta, Wiktoria Haus, ob. internat

Olsztyn

photo

dom towarzyski Kopernik, ob. kuria biskupia

Olsztyn

photo

Kościół parafialny Świętego Jakuba, obecnie konkatedra archidiecezji warmińskiej

Olsztyn

photo

Ratusz Staromiejski

Olsztyn

photo

Teatr miejski, obecnie Teatr im. Stefana Jaracza

Olsztyn

photo

Dom przedpogrzebowy gminy żydowskiej, obecnie Centrum Dialogu Międzykulturowego DOM MENDELSOHNA wraz domem ogrodnika i przyległym cmentarzem (kirkutem)

Olsztyn

photo

Kościół ewangelicki garnizonowy, ob. rzym.-kat. par. pw. NMP Królowej Polski i Świętych Archaniołów

Olsztyn

photo

Dawne gimnazjum, obecnie I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza

Olsztyn

photo

Ratusz tzw. nowy

Olsztyn

photo

Kaplica jerozolimska pw. Świętego Krzyża (kaplica filialna parafii pw. NMP Królowej Polski i Świętych Archaniołów)

Olsztyn

photo

Fragmenty gotyckich miejskich murów obronnych

Olsztyn

photo

Kościół franciszkański pw. Chrystusa Króla wraz z klasztorem

Olsztyn

photo

dom

Olsztyn

photo

dom

Olsztyn

photo

dom

Olsztyn

photo

loża masońska

Olsztyn

photo

klasztor

Olsztyn

photo

kościół ewangelicko-augsburski

Olsztyn

photo

dom

Olsztyn

photo

dom

Olsztyn

photo

dom

Olsztyn

photo

dom

Olsztyn

photo

dom

Olsztyn

photo

kościół parafialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa

Olsztyn

photo

dom Pod Kotwicami, ob. biura

Olsztyn