Obiekty
Narodowy Instytut Dziedzictwa en
filtry
  • źródło
  • sortuj

paleolit

mezolit

neolit

brąz

żelazo

600 n.e.

1000

1500

1700

1900

paleolit - 1960

photo

Kamieniczka, tzw. kram śledziowy

Legnica

photo

Kamieniczka, tzw. kram śledziowy

Legnica

photo

Kamieniczka, tzw. kram śledziowy

Legnica

photo

Kamieniczka, tzw. kram śledziowy

Legnica

photo

Kamieniczka, tzw. kram śledziowy

Legnica

photo

Kamieniczka, tzw. kram śledziowy

Legnica

photo

Studnia Neptuna

Legnica

photo

Kamieniczka, tzw. kram śledziowy

Legnica

photo

Kamieniczka, tzw. kram śledziowy

Legnica

photo

willa fabrykanta Friedricha Teicherta, obecnie hotel i restauracja rezydencja

Legnica

photo

komendantura sztabu wermachtu, obecnie siedziba zakładu ubezpieczeń społecznych

Legnica

photo

willa fabrykanta legnickiego Jozefa Sellera, obecnie hotel Pałacyk

Legnica

photo

ewangelicki kościół pamięci cesarza Fryderyka III, obecnie rzymskokatolicki kościół parafialny pw. św. Jacka

Legnica

photo

willa obecnie wyższe seminarium duchowne diecezji legnickiej

Legnica

photo

Kamienica Scholza

Legnica

photo

nowy ratusz, obecnie siedziba urzędu miasta legnicy

Legnica

photo

budynek aresztu policyjnego wraz z siedzibą posterunku

Legnica

photo

zespół budynków dawnego miejskiego ogrodnictwa z palmiarnią

Legnica

photo

pozostałości murów obronnych,wraz z wieżami bramy Głogowskiej i Chojnowskiej

Legnica

photo

kościół imienia Marcina Lutra (Martinskirche) gminy staroluterańskiej, obecnie cerkiew prawosławna Zmartwychwstania Pańskiego

Legnica

photo

willa fabrykanta maszyn Arthura Gubischa, obecnie siedziba biskupa diecezji legnickiej

Legnica

photo

rzymskokatolicki kościół parafialny pw. Świętej Trójcy

Legnica

photo

klasztor bernardynów, obecnie ruina

Legnica

photo

budynki zespołu dawnej gazowni: wieża amoniakalna oraz piecownia i kotłownia

Legnica

photo

akademia rycerska

Legnica

photo

dom strzelecki obecnie miejski dom koncertowy

Legnica

photo

willa

Legnica

photo

willa

Legnica

photo

willa

Legnica

photo

dom

Legnica

photo

willa

Legnica

photo

kościół, ob. parafialny pw. św. Jana Chrzciciela

Legnica

photo

dom

Legnica

photo

kamieniczka

Legnica

photo

dom

Legnica

photo

willa

Legnica

photo

willa

Legnica

photo

willa

Legnica

photo

dom

Legnica

photo

zespół Dworca Głównego PKP

Legnica