Kościoły drewniane w województwie lubuskim
Narodowy Instytut Dziedzictwa en
Kościoły drewniane w województwie lubuskim

kolekcja

Kościoły drewniane w województwie lubuskim

9

Kościoły drewniane w województwie lubuskim

Kościoły drewniane w województwie lubuskim stanowią pokaźną i różnorodną grupę obiektów o wyjątkowych walorach historycznych, artystycznych i naukowych. Jest to około sześćdziesięciu zabytkowych świątyń, wzniesionych w konstrukcji zrębowej, szkieletowej lub mieszanej. Zlokalizowane są przede wszystkim w północnej i środkowej części województwa.

Województwo lubuskie to terytorium, w skład którego wchodzą ziemie o różnej przynależności historyczno-geograficznej, a co za tym idzie o różnorodnej i bogatej spuściźnie dziejowej, zachowanej w materialnym dziedzictwie kulturowym. Są to tereny Śląska, Brandenburgii (Marchii), Wielkopolski, Dolnych Łużyc, Marchii Granicznej. Przynależność poszczególnych obszarów do różnych państwowości oraz przemiany religijne wywarły ogromny wpływ na architekturę sakralną dzisiejszego województwa lubuskiego.

W omawianej kolekcji duża część obiektów to zbory oraz kościoły pierwotnie katolickie, które zostały zaadaptowane na potrzeby liturgii protestanckiej. Widoczny w nich związek między konstrukcją a funkcją jest szczególnie wyraźny i interesujący. Występują także świątynie katolickie, które utrzymały swój charakter lub posiadały epizody ewangelickiej przynależności. Po II wojnie światowej większość obiektów została poświęcona na potrzeby wyznania katolickiego. W niektórych przypadkach wiązało się to z koniecznością reorganizacji wnętrz. Prawie wszystkie budowle nadal pełnią funkcje sakralne.

Obiekty z kolekcji