Reformers’ monastery complex, currently Franciscan, Woźniki
Narodowy Instytut Dziedzictwa pl
1 / 11

Reformers’ monastery complex, currently Franciscan Woźniki