The church of St Adalbert (church complex), Wojciechowice
Narodowy Instytut Dziedzictwa pl
1 / 8

The church of St Adalbert (church complex) Wojciechowice