Catholic Church of the Exaltation of the Holy Cross, Wełna
Narodowy Instytut Dziedzictwa pl
1 / 7

Catholic Church of the Exaltation of the Holy Cross Wełna