The burial mound, Teptiuków
Narodowy Instytut Dziedzictwa pl
1 / 5

The burial mound Teptiuków