Homestead No. 8 (house, gatehouse, livestock building, barn), Swołowo
Narodowy Instytut Dziedzictwa pl
1 / 15

Homestead No. 8 (house, gatehouse, livestock building, barn) Swołowo