Homestead No. 18 (house and barn), Swołowo
Narodowy Instytut Dziedzictwa pl
1 / 6

Homestead No. 18 (house and barn) Swołowo