Palace complex, Starościn
Narodowy Instytut Dziedzictwa pl
1 / 9

Palace complex Starościn