Former manorial chapel of St John the Evangelist, Seroczki
Narodowy Instytut Dziedzictwa pl
1 / 2

Former manorial chapel of St John the Evangelist Seroczki