Palatium, Rybitwy
Narodowy Instytut Dziedzictwa pl