Ostrów Lednicki, Rybitwy
Narodowy Instytut Dziedzictwa pl