Motte, Romualdów
Narodowy Instytut Dziedzictwa pl
1 / 4

Motte Romualdów