Palace complex, Rokosowo
Narodowy Instytut Dziedzictwa pl
1 / 6

Palace complex Rokosowo