Castle, Rogów Opolski
Narodowy Instytut Dziedzictwa pl
1 / 13

Castle Rogów Opolski