Earthen mound, Puszno Skokowskie
Narodowy Instytut Dziedzictwa pl
1 / 8

Earthen mound Puszno Skokowskie