Park, currently the dendrological garden, Przelewice
Narodowy Instytut Dziedzictwa pl
1 / 13

Park, currently the dendrological garden Przelewice