Palace, former castle, Polska Cerekiew
Narodowy Instytut Dziedzictwa pl
1 / 11

Palace, former castle Polska Cerekiew