Palace complex, Piekary
Narodowy Instytut Dziedzictwa pl