Fortified manor house, Panków
Narodowy Instytut Dziedzictwa pl
1 / 7

Fortified manor house Panków