Auschwitz Birkenau, German Nazi Concetration and Extermination Camp (1940-1945), Oświęcim
Narodowy Instytut Dziedzictwa pl
1 / 30

Auschwitz Birkenau, German Nazi Concetration and Extermination Camp (1940-1945) Oświęcim