Hill fort, Ostrołęka
Narodowy Instytut Dziedzictwa pl
1 / 5

Hill fort Ostrołęka