Municipal theatre, currently Stefan Jaracz Theatre, Olsztyn
Narodowy Instytut Dziedzictwa pl
1 / 9

Municipal theatre, currently Stefan Jaracz Theatre Olsztyn