Railway bridges on the river Łyna, Olsztyn
Narodowy Instytut Dziedzictwa pl
1 / 8

Railway bridges on the river Łyna Olsztyn