Funkcja czasowo wyłączona. Zapraszamy wkrótce.

Parish church of St. Jacob, currently concathedral of Archdiocese of Warmia, Olsztyn
Narodowy Instytut Dziedzictwa pl
1 / 6

Parish church of St. Jacob, currently concathedral of Archdiocese of Warmia Olsztyn