Franciscan church of Christ the King with a monastery, Olsztyn
Narodowy Instytut Dziedzictwa pl
1 / 9

Franciscan church of Christ the King with a monastery Olsztyn