Palace complex, Nozdrzec
Narodowy Instytut Dziedzictwa pl
1 / 9

Palace complex Nozdrzec