Franciscan monastery complex, Nieszawa
Narodowy Instytut Dziedzictwa pl
1 / 7

Franciscan monastery complex Nieszawa