Parish Church of St Nicholas, Mycielin
Narodowy Instytut Dziedzictwa pl
1 / 2

Parish Church of St Nicholas Mycielin