Parish Church of St Anne, Mołtajny
Narodowy Instytut Dziedzictwa pl
1 / 7

Parish Church of St Anne Mołtajny