Palace, currently the Interior Museum, Maciejów
Narodowy Instytut Dziedzictwa pl
1 / 1

Palace, currently the Interior Museum Maciejów