Evangelical church, Maciejów
Narodowy Instytut Dziedzictwa pl
1 / 10

Evangelical church Maciejów