Roman Catholic church of St Nicholas, Ludzisko
Narodowy Instytut Dziedzictwa pl
1 / 11

Roman Catholic church of St Nicholas Ludzisko