Hospital of Anna Maria, currently paediatric centre of dr Janusz Korczak, Łódź
Narodowy Instytut Dziedzictwa pl
1 / 4

Hospital of Anna Maria, currently paediatric centre of dr Janusz Korczak Łódź